ตรวจสอบสถานะสินค้า

ท่านสามารถนำหมายเลขพัสดุที่ทางร้านจัดส่งให้หลังจากทำการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว มาทำการเช็คสถานะของสินค้าจากทางการไปรษณีย์แห่งประเทศไทย ผ่านเว็บไซต์ www.formenplus.com เพียง ทำการกรอกหมายเลขพัสดุแล้วคลิกปุ่ม ค้นหา

ระบบจะส่งค่าไปยังเว็บไซต์ของการไปรษณีย์แห่งประเทศไทย แล้วแสดงรายละเอียดสถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียนของลูกค้าให้ได้รับทราบ