ถั่งเช่า : เสริมสมรรถภาพทางเพศและการทำงานของระบบสืบพันธุ์

ถั่งเช่าสามารถช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศได้อย่างไร?

ถั่งเช่าถูกใช้ในการรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศทั้งในเพศหญิงและเพศชายในประเทษฃศจีนมานับพันปีแแล้วจนได้สมญาว่าเป็นสุดยอดสมุนไพรเสริมสมรรถภาพทางเพศ

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone)  การสังเคราะห์ฮอร์โมนเอสโตรเจน (กลุ่มเสตียรอยด์ฮอร์โมนในเพศหญิง) คอเลสเตอรอลเป็น Pregnenolone ด้วยเอนไซม์ Cytochrome P450 Side-Chain Cleavage (P450scc) ภายในไมโตคอนเดรีย ซึ่งการส่งผ่านข้ามเยื่อหุ้มไมโตคอนเดรียต้องอาศัยโปรตีนตัวพาที่สำคัญคือ Steroidogenic Acute Regulatory Protein (StAR) และจัดเป็นขั้นตอนกำหนดอัตรา (Rate-Limiting Step)