หมามุ่ย(ยาสูตรกามะ)ช่วยเพิ่มพลังทางเพศ

หมามุ่ย(ยาสูตรกามะ)ช่วยเพิ่มพลังทางเพศ

IMG_0138_zpse2dbca9e
เรื่องของสูตรลับเพิ่มพลังทางเพศมีเขียนไว้ในตำราการแพทย์พื้นบ้านทั้งตำรา อายุรเวทเก่าแก่ของอินเดีย และ ตำราแพทย์แผนไทยของเรา พลิกเปิดอ่านดู พบว่า มีสูตรเด็ดสมุนไพร 3 ชนิด หนึ่งในนั้น คือ หมามุ่ย ซึ่งหมามุ่ย ถ้าไม่นึกถึงเรื่องคันๆ แล้ว สมุนไพรตัวนี้มีสรรพคุณเพิ่มพลังทางเพศโดยตรง ในตำราอายุรเวทอีกเช่นกัน ที่เขียนถึงหมามุ่ยไว้ว่า เป็น ยาสูตรกามะ เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มพลังทางเพศแล้ว สมุนไพรตัวนี้ยังมีสรรพคุณกระตุ้นความต้องการทางเพศด้วย การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของหมามุ่ย พบว่า ในเมล็ดหมามุ่ยมีสารที่เรียกว่า แอลโดปา (L–Dopa) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ โดปามีน (Dopamine) ที่เป็นสารสื่อประสาทที่มีอิทธิพลสูงต่อระบบสืบพันธุ์

Arvid Carlsson นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดน เป็นผู้ค้นพบสารโดปามีนในช่วงทศวรรษ 1950 ว่า สามารถรักษาอาการของโรคพาร์กินสันได้จนได้รับรางวัลโนเบลในปี ค.ศ. 2000 การค้นพบดังกล่าวทำให้มีการศึกษาวิจัยนำเมล็ดหมามุ่ยมาใช้รักษาโรคพาร์กินสันในคนและพบว่าได้ผลดี ส่วนการวิจัยถึงผลในการเพิ่มความต้องการและสมรรถนะทางเพศในสัตว์ทดลอง นักวิจัยพบว่าได้ผลดี ทั้งในแง่ของการเพิ่มความถี่ในการผสมพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่า รวมทั้งเพิ่มระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ์ ลดอาการหลั่งเร็ว เพิ่มปริมาณของฮอร์โมนเพศ

ส่วนการวิจัยในคนมีการวิจัยนำเมล็ดหมามุ่ยไปใช้ในผู้ชายที่มีสภาวะมีบุตรยากจากความเครียด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปริมาณและคุณภาพของอสุจิและน้ำเชื้อลดลง การผลิตฮอร์โมนเพศลดลง และพบว่าหลังให้รับประทานเมล็ดหมามุ่ย 5 กรัมต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน พบว่า มีการผลิตฮอร์โมนเพศเพิ่มขึ้น คุณภาพของน้ำอสุจิและน้ำเชื้อดีขึ้น

ข้อมูลจาก ไทยรัฐ