ถั่งเช่า(ม.เกษตรศาสตร์)ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ

อาหารเสริมชายถั่งเช่าช่วยให้กระบวนการตอบสนองทางเพศ ตามธรรมชาติทำงานได้ดีขึ้น ไม่ใช่การกระตุ้นแบบผิดธรรมชาติ เพราะฉะนั้นจึงปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง และตอบสนองทางเพศได้ตลอดเวลา และเมื่อกลไกการส่งเลือดไปคั่งเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ผลที่ได้คือ การแข็งตัวสมบูรณ์เต็มที่ และนานพอเสร็จกิจกรรม และขนาดของอวัยวะเพศที่มากขึ้น ตามปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยง

กลไกที่ช่วยให้สมรรถภาพทางเพศชายดีขึ้นเนื่องจาก สารสำคัญในอาหารเสริมชายถั่งเช่า ที่ชื่อว่า Cordycepin สามารถออกฤทธิ์ได้เท่าฮอร์โมนเพศชายหรือ Testoserone ทำให้ Cordycepin มีผลโดยตรงในการควบคุมสมรรถภาพทางเพศชายทั้งระบบให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ จึงเสริมสมรรถภาพทางเพศให้กับผู้ที่มีปัญหานกเขาไม่ขันได้ในระดับฮอร์โมน โดยที่ตัว Cordycepinเองไม่ได้เป็นฮอร์โมนจึงไม่รบกวนสมดุลฮอร์โมนภายในร่างกาย สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย จึงมีผลเพิ่มเสริมสมรรถภาพทางเพศ รักษานกเขาไมขันได้ครบวงจรตั้งแต่เสริมอารมณ์ทางเพศ เพิ่มการตอบสนอง สั่งการให้องคชาติเกิดการแข็งตัวได้สมบูรณ์และรวดเร็วฉับไว มีผลต่อขนาดขององคชาติ และลักษณะอื่นๆที่แสดงออกถึงความเป็นชาย ที่สำคัญ จะยิ่งเห็นผลชัดเจนมากในผู้ที่อาการนกเขาไม่ขันที่ค่อนข้างอายุมากเพราะจะเริ่มมีปริมาณ Testoserone ต่ำลง ฉะนั้นการได้รับ Cordycepin จึงเท่ากับว่าทำงานเรื่องระบบทางเพศแทน Testoserone ได้เป็นอย่างดี